Godišnji obračun poreza na dobitak 2013. - sastavljanje obrasca PD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Godišnji obračun poreza na dobitak 2013. - sastavljanje obrasca PD
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
  U RRiF-u, br. 1/14. objavili smo članke na temu sastavljanja financijskih izvješća za 2013. U nastavku obrade ove teme u ovom broju časopisa dajemo opširniji članak o sastavljanju prijave poreza na dobitak. Na taj način u prva dva broja objavljujemo cjelovit sadržaj problematike sastavljanja financijskih izvješća.
  U ovom članku autorica na sustavan način obrađuje složenu temu izrade prijave poreza na dobitak. Pritom posebnu pozornost treba usmjeriti na problem obračuna porezne povlastice za obrazovanje i izobrazbu jer u tom dijelu može doći do promjene budući da se očekuje promjena propisa. Osim toga pri obračunu predujmova poreza na dobitak za 2014. propisan je poseban postupak tako da se porezna osnovica (za te potrebe) uvećava za svotu reinvestiranog dobitka i državnu potporu za obrazovanje i izobrazbu te se na tu osnovicu primjenjuje porezna stopa od 20% i zatim se dijeli s brojem mjeseci poslovanja u 2013.
  1. Uvod
  2. Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak
  3. Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
  4. Dokumentacija koja se predaje Poreznoj upravi
  5. Porez po odbitku
  6. Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak
  7. Prelazak oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobitak
  8. Stopa poreza na dobitak
  9. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak – Obrazac PD
  10. Zaključna knjiženja obveze poreza na dobitak i dobitka poslovne godine
  11. Postupanje s plaćenim predujmovima i zatvaranje obveze po konačnom obračunu za 2013.
  12. Zaključna knjiženja dobitka poslovne godine kod poduzetnika koji su iskazali odgođenu poreznu imovinu ili odgođenu poreznu obvezu
  13. Zahtjev za povrat preplaćenog poreza na dobitak
  14. Praktični primjeri za sastavljanje Obrasca PD
Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi, #Računovodstvo