Prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju i (samo)zapošljavanje

Časopis: Pravo i porezi - 2.2014
Članak:
Prava osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju i (samo)zapošljavanje
Stranica:
70.
Autor/i:
Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 157/13.) stupio je na snagu 1. siječnja 2014., a prestao važiti prethodni, istoimeni Zakon (Nar. nov., br. 143/02. i 33/05.), koji je do tada bio na snazi. U ovome ćemo članku, stoga, prezentirati tko se smatra osobom s invaliditetom i osobom s invaliditetom s preostalom radnom sposobnošću, njihovo pravo na profesionalnu rehabilitaciju, načine (samo)zapošljavanja osoba s invaliditetom, posebna radna prava i prednost pri zapošljavanju, obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom zakonski nametnutu nekim poslodavcima te olakšice i poticaje koji oni i njihovi poslodavci mogu ostvariti temeljem novog Zakona.
1. Osobe s invaliditetom i osobe s invaliditetom s preostalom radnom sposobnošću – pojam
2. Pravo na profesionalnu rehabilitaciju
3. (Samo)zapošljavanje osoba s invaliditetom
4. Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom
5. Pravo na prednost pri zapošljavanju
6. Pravo poslodavaca i osoba s invaliditetom na porezne olakšice i poticaje
7. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo