Pravo i uvjeti za priznavanje pretporeza – ispravak i podjela pretporeza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Pravo i uvjeti za priznavanje pretporeza – ispravak i podjela pretporeza
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:
Mogućnost priznavanja pretporeza iz ulaznih računa kao i obveza zaračunavanja PDV-a na isporuke dobara i usluga uvijek je aktualno pitanje obveznika PDV-a, a ulaskom RH u EU ta su se pravila znatno promijenila. Te su dvije porezne radnje međusobno povezane i u pravilu samo onaj zaračunani PDV iz izlaznog računa može, uz zadovoljenje propisanih uvjeta, primatelj računa priznati kao pretporez. No, u određenim poreznim situacijama obveznici PDV-a mogu priznati pretporez iz ulaznog računa samo djelomično, neovisno o tome što je izdavatelj iskazao obvezu na cijelu osnovicu. Osim toga, zbog promjene poreznog statusa, npr. izlaska iz sustava PDV-a, obveznici trebaju ispraviti, „vratiti“, više priznati pretporez. Na kraju poreznog razdoblja trebaju provesti usklađenje PDV-a ako su u tijeku godine priznavali veću svotu pretporeza od one koju su utvrdili u konačnom obračunu. O svemu tome može se pročitati opširno u nastavku članka.
  1. Uvod
  2. Temeljna načela oporezivanja PDV-om i uvjeti za priznavanje pretporeza
  3. Uvjeti za priznavanje pretporeza
  4. Primjeri evidentiranja pretporeza u knjigovodstvenim i poreznim evidencijama
  5. Podjela pretporeza
  6. Ispravak odbitka pretporeza
  7. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi