Isplata dividenda i udjela u dobitku fizičkim osobama i JOPPD

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Isplata dividenda i udjela u dobitku fizičkim osobama i JOPPD
Stranica:
102.
Autor/i:
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Krajem svake poslovne godine utvrđuje se račun dobitka i gubitka. Na temelju tog izvješća svakom se članu društva izračunava njegov udio u dobitku ili gubitku, razmjerno njegovome udjelu u društvu. Ovisno o tome kome se isplaćuje takva vrsta primitka (fizičkim osobama ili pravnoj osobi), pri isplati dividenda ili udjela u dobitku vrlo je bitno utvrditi je li isplata oporeziva. Jednako tako, pri isplati dividenda i udjela u dobitku fizičkim osobama propisana je obveza dostavljanja obrasca JOPPD.
  1. Uvod
  2. Isplata dividende i udjeli u dobitku ostvareni prije 1. ožujka 2012.
  3. Isplata oporezive dividende i udjeli u dobitku
  4. Isplata dobitka u naravi
  5. Isplata predujma dobitka
  6. Isplata dobitka fizičkim osobama u sustavu poreza na dobitak
  7. Isplata dividenda iz ESOP programa
  8. Veza između reinvestiranog dobitka i JOPPD-a
Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #Porezi