Odgovori na pitanja iz poreznog i trgovačkog prava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Odgovori na pitanja iz poreznog i trgovačkog prava
Stranica:
113.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U ovoj rubrici RRiF-ovih savjeta objavljujemo izbor odgovora na svakodnevna pitanja naših pretplatnika, a koja čine bogatu riznicu RRiF-ova iskustva u rješavanju konkretnih dvojba i problema koji se pojavljuju u poslovnoj praksi kod poduzetnika. U ovom se broju daju neki od odgovora i savjeta iz područja poreznog, obveznog, stvarnog i trgovačkog prava.
  1. Porezni položaj nabave motornih vozila i troškova korištenja nakon 20. ožujka 2014.
  2. Razlika između zakonskog i ugovornog roka ispunjenja novčanih obveza (roka plaćanja)
  3. Ovlasti uprave kod prodaje nekretnina u vlasništvu d.o.o.-a
  4. Što je trgovački kredit i koji je obvezni sadržaj ugovora o takvom kreditu
  5. Oblik ugovora o robno-trgovačkom kreditu i način njegova sklapanja
  6. Dopuštena stopa ugovornih kamata kod ugovora sklopljenog između poduzetnika
  7. Raspodjela doprinosa za zajedničku pričuvu
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #PDV, #Porezi, #Pravo, #Pravo