Utvrđivanje drugog dohotka u naravi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Utvrđivanje drugog dohotka u naravi
Stranica:
117.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Primitak u naravi pojmovno uobičajeno vežemo za utvrđivanje dohotka od nesamostalnog rada, no primitak u naravi može nastati i kod osoba koje nisu zaposlenici društva koje ga dodjeljuje, a tada treba utvrditi porezne obveze na način propisan za drugi dohodak. Kako su isplatitelji od 1. siječnja 2014. za sve primitke koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak obvezni predati obrazac JOPPD (izvješće o primitcima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja na određeni dan isplate), tako ovaj obrazac treba predati i u slučaju primitka u naravi po osnovi drugog dohotka.
  1. Primitci u naravi koji se oporezuju na način propisan za drugi dohodak
  2. Utvrđivanje vrijednosti primitka u naravi kod drugog dohotka
  3. Primitak u naravi umirovljenika
  4. Drugi dohodak u naravi ili reprezentacija
  5. Primitak koji se dopušta u naravi
Hashtags:
#Dohodak, #DrugiDohodak, #Porezi