Osobno uvjetovani razlozi za otkaz, sudski raskid i plaćanje doprinosa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Osobno uvjetovani razlozi za otkaz, sudski raskid i plaćanje doprinosa
Stranica:
169.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
O bitnim pitanjima veznima za osobno uvjetovane razloge za otkaz, napominje se detaljnije u nastavku u kojem se navodi odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske s obrazloženjem.
  Također se u ovome prikazu komentira sudski raskid te relevantna pitanja vezana za plaćanje doprinosa.
  Napominjemo da je navedena sudska praksa još uvijek aktualna i u primjeni važećega Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14.).
  1. Uvod
  2. Izvanredni otkaz ugovora o radu zbog osobno uvjetovanih razloga (zdravstvene nesposobnosti) nije dopušten.
  3. Dosuda naknade štete u slučaju sudskog raskida ugovora o radu ne ovisi o razlozima zbog kojih je otkaz ugovora o radu utvrđen nedopuštenim.
  4. Kad liječnici nisu u radnom odnosu u domu zdravlja, već su kao privatni zdravstveni radnici izvršili uslugu hitne medicinske pomoći, dom zdravlja nije obvezan na utvrđenu naknadu za obavljeno dežurstvo hitne medicinske pomoći obračunati i uplatiti doprinos iz plaće i na plaću koje je po zakonu obvezan plaćati poslodavac.

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo