RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Upravnim tijelima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave upravljaju pročelnici koje na temelju provedenoga javnog natječaja imenuje odgovarajuće izvršno tijelo.
Pročelnici se imenuju po posebnom postupku, moraju ispunjavati uvjete za imenovanje (opće, posebne i iznimne) te imaju propisan djelokrug poslova i odgovornost.
1. Uvodno
2. Poslovi i odgovornost  pročelnika upravnog tijela - upravljanje upravnim tijelom
3. Uvjeti za imenovanje pročelnika
4. Iznimni uvjeti za imenovanje pročelnika jedinstvenoga upravnog odjela
5. Postupak imenovanja
6. Osoba ovlaštena za  obavljanje poslova pročelnika
7. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)