RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi zaključili su Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama na rok od četiri godine. Ugovorene su strane imenovale Povjerenstvo za tumačenje odredaba i praćenje njegove primjene te su obvezne pridržavati se njihova tumačenja. U članku dajemo pregled nekih njegovih tumačenja nekih odredaba Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.
1.    Uvod
2. Tumačenja Povjerenstva za  tumačenje Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)