RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osim već postojećih mjera poticanja zapošljavanja u obliku oslobađanja poslodavaca plaćanja doprinosa na plaću jednu godinu ako zaposle osobu koja nije imala prethodni staž u mirovinskom osiguranju, u skladu sa Zakonom o doprinosima, te dvije godine ako zaposle osobu koja se nalazi u evidenciji nezaposlenih više od 30 dana, a ima manje od jednu godinu staža u struci te dugotrajno nezaposlenih osoba koje se nalaze dulje od dvije godine u evidenciji nezaposlenih osoba u skladu sa Zakonom o poticanju zapošljavanja, Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o doprinosima uvedena je još jedna mjera poticanja zapošljavanja osoba mlađih od 30 godina na neodređeno vrijeme. Primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
1. Uvodne napomene
2. Pod kojim uvjetima poslodavac može biti oslobođen plaćanja doprinosa na plaću kada zaposli mladu osobu
3. Koje doprinose i na koju osnovicu treba plaćati doprinose za mladu osobu
4. Kako treba postupiti ako 5 godina istječe u tijeku mjeseca

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)