RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. siječnja 2015. u primjeni su nove, izmijenjene i dopunjene odredbe Zakona o porezu na dohodak, a s tim u vezi i Pravilnika o porezu na dohodak kojim je pojašnjeno kako primijeniti nove odredbe Zakona u praksi. Povećan je osobni odbitak, proširen je porezni razredi za primjenu stope 25 % te je primjena porezne stope od 40 % pomaknuta na poreznu osnovicu tek iznad 13.200,00 kn mjesečno. Uvedeno je oporezivanje kamata, posebnih vrsta imovine, uvedene su neke promjene u oporezivanju samostalnih djelatnosti i dr. O svemu i još nekim nespomenutim izmjenama pišemo u ovom članku.
1. Uvodne napomene
2. Novosti u oporezivanju plaća
3. Oporezivanje kamata
4. Oporezivanje posebnih vrsta imovine
5. Novosti u oporezivanju samostalnih djelatnosti
6. Drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena
7. Ostale novosti
8. Nove odredbe Zakona koje će se primjenjivati nakon 1. siječnja 2016.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)