RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:


U ovom članku pišemo o godišnjoj prijavi poreza na dohodak članova posade broda u međunarodnoj plovidbi. Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada te socijalno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi uređeno je posebnim pravilima.
1. Uvodne napomene
2. Rok za predaju porezne prijave
3. Obračun doprinosa za obvezna osiguranja
4. Pomorski dodatak članova posade broda
5. Osobni odbitak članova posade broda
6. Dokumentacija koja se predaje uz poreznu prijavu
7. Dohodci koje pomorci iskazuju u poreznoj prijavi
8. Godišnja obveza poreza na dohodak člana posade broda
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)