RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Odredbe čl. 429.a - 429.h Pomorskog Zakonika uređuju plaćanje po tonaži broda umjesto poreza na dobitak. Za plaćanje poreza po tonaži broda potrebna je prethodna prijava Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture uz predočenje odgovarajućih dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta. Za 2014. godinu porez po tonaži može plaćati samo društvo koje je do 30. lipnja 2013. dalo izjavu da će umjesto poreza na dobitak plaćati porez po tonaži broda na dobitak iz određenih gospodarskih djelatnosti poslovanja brodovima.
1. Uvod
2. Porezni obveznik
3. Obračun i prijava poreza po tonaži
4. Plan ukrcaja vježbenika
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)