RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nakon izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit koje su objavljene u prosincu prošle godine, na samom početku ove godine objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobitak (Nar. nov., br. 157/14. od 31. prosinca 2014.). U najvećem dijelu one se primjenjuju već kod sastavljanja prijave poreza na dobitak za 2014. godinu. U nastavku ćemo se osvrnuti na najznačajnije.
U prošlom broju časopisa pisali smo o sastavljanju obrasca PD za 2014. godinu, uzimajući pritom u obzir najnovije izmjene Zakona, ali ne i Pravilnika jer je on objavljen nakon zaključenja RRiF-a br. 1/15. Neke su novosti bitne za obračun poreza na dobitak za 2014. pa ćemo se zato, pojašnjavajući određene izmjene Pravilnika, pozvati na pojedine pozicije obrasca PD i na taj način dopuniti članak koji je objavljen u prošlom broju našeg časopisa. U nastavku ćemo se osvrnuti i na novi Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima.
1. Izmjene pravilnika o porezu na dobitak koje se primjenjuju već kod porezne prijave za 2014.
2. Prijava poreza po tonaži broda (čl. 46.a Pravilnika)
3. Prelazak fizičkih osoba iz sustava poreza na dohodak u sustav poreza na dobitak i obratno
4. Kako prosuditi obavljaju li osobe koje nisu obveznici poreza na dobitak gospodarsku djelatnost
5. Poslovne jedinice inozemnog poduzetnika koje obavljaju djelatnost u Hrvatskoj
6. Promjene u vezi s reinvestiranim dobitkom koje će se primjenjivati kod prijave poreza na dobitak za 2015.
7. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)