RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Gospodarska kriza u društvu ili financijski problemi u životu pojedinca otvaraju prostor za novčane transakcije i sklapanje ugovora koji nisu u skladu s propisima i uobičajenim načinom njihova rješavanja. Što je kriza veća, njihova je pojavnost i „uspješnost“ veća, a prepoznajemo ih kao zelenaške ili lihvarske poslove, koji se obavljaju u neravnopravnim odnosima stranaka, odnosno jedna strana se višestruko okorištava nuždom ili lošim materijalnim stanjem druge strane. Okolnosti koje to uzrokuju su brojne, a posljedice često pogubne za slabiju stranu. Ovaj je članak iniciran jednim sudskim slučajem zahtjeva za povratom duga i ništavosti ugovora o zajmu, pravomoćno okončanim u korist lihvara (tužitelja). Sporna je primjena materijalnog prava od strane sudova prvog i drugog stupnja s obzirom na to da mjerodavne zakonske odredbe u tom slučaju, prema mišljenju autorice, nisu primijenjene na način koji bi jamčio pravilnu i zakonitu sudsku odluku, odnosno odluku koja neće biti opterećena sumnjom u neodgovarajuću i arbitrarnu primjenu propisa, što opravdano otvara pitanje ostvarivanja prava na pravično suđenje. Naime, prema stajalištu Ustavnog suda RH, tumačenje mjerodavnog prava u svakom konkretnom slučaju ne smije proizlaziti iz njegove arbitrarne i proizvoljne primjene već mora uvažavati zahtjeve prava na pravično suđenje (čl. 29. st. 1. Ustava RH)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)