Reprezentacija i promidžba kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Reprezentacija i promidžba kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak
Stranica:
135.
Autor/i:
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Zakonom o porezu na dohodak propisano je da se dohotkom od samostalne djelatnosti smatra dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva. Prema tom određenju, jednako je postupanje kod utvrđivanja dohotka kod svih samostalnih djelatnosti pa se određenje i postupanje kod reprezentacije i promidžbe za porezne obveznike poreza na dohodak na jednak način primjenjuje i na fizičke osobe koje utvrđuju dohodak kao slobodna zanimanja ili pak obavljanjem djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.
1. Uvod
2. Evidentiranje poslovnih primitaka i izdataka samostalnih obveznika
3. Poslovni izdatci, reprezentacija i promidžba
4. Gratis proizvodi (1 + 1 gratis)
5. Zaključak
 

Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost