RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o porezu na dohodak, čl. 9. st. 2. t. 2.6., propisano je da se primitci ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i igrama na sreću (i nagradnim igrama) prema posebnom zakonu, ne smatraju dohotkom te se mogu isplatiti bez obračuna poreza na dohodak. Svi ostali primitci fizičkih osoba dodijeljeni putem nagradnih natječaja i natjecanja koji nisu omogućeni svim osobama, ne mogu se neoporezivo isplatiti, odnosno smatraju se dohotkom i oporezuju se na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada ili kao drugi dohodak, ovisno o statusu primatelja dara. Koja je razlika između organiziranja nagradnog natječaja i nagradne igre, objašnjava se u nastavku članku.
1. Nagradni natječaj vs. nagradna igra
2. Nagradna igra
3. Porezni tretman isplata po nagradnoj igri
4. Nagradni natječaji, kvizovi znanja
5. Porezni tretman nagradnog natječaja
6. Promidžba
7. Kaznene odredbe
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)