Savjetovanje s radničkim vijećem, računanje zastare i ovršna isprava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2015
Članak:
Savjetovanje s radničkim vijećem, računanje zastare i ovršna isprava
Stranica:
242.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

O značajnim i zanimljivim slučajevima o kojima su Vrhovni sud Republike Hrvatske i Županijski sud u Osijeku odlučivali o bitnim pitanjima u vezani sa savjetovanjem s radničkim vijećem, s obračunom plaće kao ovršnom ispravom i računanjem rokova zastare, pišemo detaljnije u nastavku ovoga članka.
O svemu tome, detaljnije u nastavku kroz prikaz sudske prakse, uz napomenu da su prikazane presude sudova u biti aktualne i u primjeni sada važećeg Zakona o radu.

1. Uvod
2. Obveza savjetovanja s radničkim vijećem
3. Obračun plaće kao ovršna isprava
4. Zastara tražbine iz radnog odnosa

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo