Postupci zaprimanja i obrade godišnje porezne prijave obrtnika na obrascima DOH–Z i DOH za 2015. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2016
Članak:
Postupci zaprimanja i obrade godišnje porezne prijave obrtnika na obrascima DOH–Z i DOH za 2015. godinu
Stranica:
157.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Za 2015. godinu prvi se put primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak prema kojem će na temelju podataka s kojima raspolaže, PU obaviti godišnji obračun poreza te poreznim obveznicima dostaviti privremeno porezno rješenje. No, od navedenog su izuzeti obrtnici i slobodna zanimanja na koje se ne primjenjuje poseban postupak. Stoga, sve fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrednu i šumarsku djelatnost i druge djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke, a od kojih se dohodak utvrđuje na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga i evidencija, bile su obvezne utvrditi konačan obračun poslovanja i podnijeti godišnju poreznu prijavu do kraja veljače 2016. za 2015. godinu na obrascu DOH, a za zajednički obrt do kraja siječnja 2016. godine na obrascu DOH-Z.
Postupak obrade i verifikacija navedenih godišnjih poreznih prijava uključuje postupak usklađenja i kontrolu stanja poreznih evidencija iskazanih u informacijskom sustavu PU s podatcima koje su porezni obveznici iskazali u svojoj godišnjoj poreznoj prijavi. Obrtnicima čiji se dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, više se ne izdaju rješenja o utvrđenoj godišnjoj obvezi poreza, osim onih obveznika koji su uz samostalnu djelatnost ostvarili i neki drugi dohodak.
Više o navedenom pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Obveza utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2015. godinu
3. Zaprimanje prijava u poreznom mjestu ili nadležnoj ispostavi Porezne uprave
4. Prijave obrtnika podnesene izvan zakonom propisanog roka
5. Utvrđivanje porezne osnovice procjenom
6. Postupci obrade zaprimljenih prijava obrtnika u Poreznoj upravi
7. Verifikacija porezne prijave
8. Zaključak

Hashtags:
#ObrazacDOH, #Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost