Sastojci ugovora o radu - posebno o subordinaciji radnika

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Sastojci ugovora o radu - posebno o subordinaciji radnika
Stranica:
11.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Radni odnos kao specifični ugovorni obvezno-pravni odnos kontinuiranoga trajanja temelje se (u pravilu) na ugovoru o radu. Radni se odnos sastoji od bitnih elemenata bez kojih on ne može postojati, ali redovito sadržava i druge (sporedne) elemente bez kojih može postojati.
Elementi radnog odnosa preslikavaju se na ugovor o radu koji također sadržava bitne i nebitne sastojke.
Da bi ugovor o radu bio valjani temelj zasnivanja radnog odnosa, mora sadržavati bitne sastojke, dok “nebitni” sastojci, kao što su prirodni i nuzgredni sastojci ugovora o radu, nisu uvjet njegova postojanja (on je valjan i bez tih “sporednih” sastojaka).
Valja napomenuti da je razlikovanje prirodnih u odnosu na nuzgredne sastojke ugovora o radu u svjetlu odredaba Zakona o radu često otežano.
O svemu tome autor piše u nastavku članka.

1. Uvod
2. Sastojci pravnoga posla – općenito
3. Bitni sastojci ugovora o radu
4. Bitni sastojci ugovora o radu prema Zakonu o radu
5. Nebitni (sporedni) sastojci ugovora o radu prema Zakonu o radu
6. Neki nuzgredni sastojci ugovora o radu
7. Zaključne napomene

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo