Novi Pravilnik o izdavanju EU potvrde za prekogranično pružanje usluga u EU-u

Časopis: Pravo i porezi - 3.2016
Članak:
Novi Pravilnik o izdavanju EU potvrde za prekogranično pružanje usluga u EU-u
Stranica:
27.
Autor/i:
Alan VAJDA, dipl. iur.
Sažetak:

Autor ovim člankom obrađuje problematiku uvjeta za izdavanje EU potvrde hrvatskim pravnim i fizičkim osobama radi dokazivanja namjere neometanog pružanja usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u drugoj državi članici Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora.

1. Uvod
2. Općenito
3. Pravna osnova
4. Pružanje usluga državljana Republike Hrvatske u drugim državama članicama EU-a
5. Postupak izdavanja EU potvrde
6. Nadležna tijela za izdavanje EU potvrde
7. OGLEDNI PRIMJERI AKATA
8. Obveza vođenja evidencije o izdanim EU potvrdama

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo