Oporezivanje sezonskih obrta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Oporezivanje sezonskih obrta
Stranica:
138.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Obavljanje samostalne djelatnosti onako kako to čine obrtničke djelatnosti uobičajeno se provodi poslujući cijelo porezno razdoblje. No, radi manjih troškova i posebnosti obavljanja pojedinih djelatnosti, porezni obveznici (obrtnici) dohodak od samostalne djelatnosti mogu ostvarivati samo određeni dio godine (sezonski). Sezonski obrti mogu se oporezivati na temelju poslovnih knjiga ili paušalno. O tome pišemo u nastavku.

1. Djelatnosti koje je dopušteno obavljati sezonski
2. Utvrđivanje dohotka u sezonskom obrtu – oporezivanje putem poslovnih knjiga
3. Sezonski obrti – obveznici poreza na dodanu vrijednost
4. Paušalno oporezivanje sezonskih obrtnika
5. Fiskalizacija i sezonsko obavljanje djelatnosti

Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost