Aktualna pitanja kod sporazumnog prestanka ugovora o radu

Časopis: Pravo i porezi - 6.2016
Članak:
Aktualna pitanja kod sporazumnog prestanka ugovora o radu
Stranica:
18.
Autor/i:
Tino BEGO , dipl. iur.
Sažetak:

Ugovor o radu predstavlja dvostrani pravni posao, zato može biti otkazan ili raskinut (kao i svaki drugi ugovor obveznog prava). Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14., dalje: ZR) sporazumni je raskid ugovora o radu propisan kao jedan od načina prestanka radnog odnosa koji podrazumijeva suglasnost volja poslodavca i radnika.

1. Uvod
2. Obveze poslodavca i radnika
3. Sporazumni raskid ugovora o radu
4. Godišnji odmor kod sporazumnog raskida ugovora o radu
5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo