Aktualno o radu na sezonskim poslovima u poljoprivredi

Časopis: Pravo i porezi - 6.2016
Članak:
Aktualno o radu na sezonskim poslovima u poljoprivredi
Stranica:
21.
Autor/i:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Iako je već prošlo nekoliko godina otkako je stupio na snagu Zakon o poticanju zapošljavanja, rad stanovitih kategorija osoba na povremenim poslovima u poljoprivredi i dalje je intenzivan, o čemu autor detaljnije piše u nastavku članka.

1. Uvod
2. Općenito o radu na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
3. Rad na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi - uvjeti
4. Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi
5. O platežu rada na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo