Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca u RH 2016. godinu

Časopis: Pravo i porezi - 6.2016
Članak:
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca u RH 2016. godinu
Stranica:
25.
Autor/i:
Alan VAJDA, dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku daje prikaz postupka donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola radi zapošljavanja stranaca za 2016. godinu (dalje: Odluka) koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine, a ista je objavljena u Nar. nov., br. 39/16. te se primjenjuje od 29. travnja 2016. godine.

1. Uvod
2. Rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada u Republici Hrvatskoj
3. Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote
4. Postupak donošenja Odluke o godišnjoj kvoti dozvola za rad i boravak radi zapošljavanja stranaca
5. Godišnja kvota za zapošljavanje stranaca
6. Ukupna godišnja kvota odobrenih dozvola za rad i boravak
7. Godišnja kvota za produljenje već izdanih dozvola za rad za zapošljavanje stranaca
8. SEZONSKO ZAPOŠLJAVANJE STRANACA
9. Novo zapošljavanje stranaca po sektorima
10. Produljenje izdanih dozvola

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo