RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Nastupom porezne zastare prestaje pravni porezno-dužnički odnos. Za porezno tijelo to znači da je prestalo njegovo subjektivno pravo i zahtjev prema poreznom obvezniku, ali prestala je i njegova obveza kao javnopravnog tijela. Dakle, ono više nije obvezno, a niti može utvrđivati ili naplaćivati porez. S druge strane, za poreznog obveznika to znači da je prestala njegova obveza plaćanja poreza.
      O tome kako dolazi do zastare, kako se ona računa, kako se prekida te o drugim pojedinostima pišemo u ovom članku na temelju porezno-pravne prakse iz višegodišnje primjene Općega poreznog zakona i drugih propisa.

1. O zastari kao prestanku obveze
2. Porezno-pravni odnos
3. Učinak porezne zastare
4. Primjena pravila o poreznoj zastari
5. Zastarni rokovi i njihov tijek
6. Prigovor zastare
7. Zastara prava osiguranog zalogom ili hipotekom

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)