RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Od plaćanja PDV-a oslobođene su djelatnosti od javnog interesa kada ih obavljaju ustanove, tijela s javnim ovlastima i druge organizacije koje imaju slične ciljeve. No, kada te usluge obavljaju trgovačka društva koja se osnivaju s ciljem ostvarivanja dobitka, oslobođenje nije primjenjivo. U nastavku članka autorica opširnije piše o primjeni oslobođenja od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa.

1. Uvod
2. Temelj za primjenu oslobođenja
3. Uvjet za primjenu oslobođenja
4. Oslobođenje za djelatnosti iz čl. 39. st. 1. t. b), g), h), i), l), m) i n) Zakona o PDV-u
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)