Pojedinačni akti javnopravnih tijela koji se donose prema Zakonu o radu i drugim zakonima iz područja rada

Časopis: Pravo i porezi - 10.2016
Članak:
Pojedinačni akti javnopravnih tijela koji se donose prema Zakonu o radu i drugim zakonima iz područja rada
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Predmet ovoga članka su ponajprije odredbe Zakona o radu koje se odnose na ovlasti inspekcije rada odnosno drugoga javnopravnog tijela da donosi pojedinačne (upravne i dr.) akte u području radnih odnosa. Naime, prikazuju se odredbe toga Zakona prema kojima inspekcija rada i druga javnopravna tijela postupaju izravno kada se dogodi povreda zakona a i preventivno, u pravilu po službenoj dužnosti u području rada.
      Autor u ovome članku daje prikaz navedenih odredaba Zakona o radu i drugih zakonskih propisa u vezi s ovom temom te ih objašnjava i povezuje.

1. Uvod
2. Inspekcija rada
3. Evidencija o radnicima zaposlenim kod poslodavca (čl. 5. ZR-a) i registracija posebnih ugovora o radu
4. Poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu (čl. 20. ZR-a)
5. Agencija za privremeno zapošljavanje (čl. 44. ZR-a)
6. Preraspodjela radnog vremena (čl. 67. ZR-a)
7. Kolektivni višak radnika
8. Sindikati i udruge poslodavaca
9. Dostava kolektivnog ugovora nadležnim tijelima i proširenje primjene kolektivnog ugovora
10. Upravni i inspekcijski nadzor
11. Upravne mjere u obavljanju inspekcijskog nadzora u području rada
12. Opći akti – podzakonski provedbeni propisi koje donosi nadležni ministar
13. Zakon o zaštiti na radu
14. Zavod za unapređivanje zaštite na radu
15. Ovlast inspektora rada za naplatu prekršajne kazne
16. Zaključne napomene

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo