Organi udruge (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 10.2016
Članak:
Organi udruge (II.)
Stranica:
50.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Sažetak:

      U časopisu PiP, br. 9/16., objavljen je prvi dio članka „Organi udruge (I.)“ u kojem se detaljno analizira rad skupštine udruge, odnosno pravni položaj i sastav skupštine, nadležnost skupštine, sazivanje skupštine, tijek skupštine, donošenje odluka na skupštini te nevaljale ili ništetne odluke skupštine.
      U nastavku slijedi II. dio članka u kojem se detaljno analizira: uprava udruge, sastav uprave, izbor članova uprave, prestanak dužnosti člana uprave, istek mandata, razrješenje, ostavka, način rada uprave, sazivanje sjednice, vođenje sjednice, zapisnik, kvorum, valjanost odluka, sukob interesa, nadležnost uprave, ograničenje ovlasti za zastupanje, vođenje poslova, upravljanje imovinom udruge, vođenje poslovnih knjiga, ostale zadaće uprave, građanskopravna odgovornost članova uprave za štetu, odgovornost za štetu udruzi, odgovornost za štetu trećim osobama te ostali organi udruge.

3. Uprava
4. Ostali organi udruge
5. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo