Godišnji popis kod samostalnih obrtničkih djelatnosti

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2016
Članak:
Godišnji popis kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Stranica:
30.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Krajem poslovne godine svi poduzetnici, a tako i samostalne obrtničke djelatnosti, trebaju provesti godišnji popis – inventuru. Iskazane razlike mogu bitno utjecati na dohodak fizičkih osoba neovisno o tome je li riječ o zalihama robe ili dugotrajnoj imovini. Upravo se zbog toga u ovom članku upućuje na osobitosti, kako s poreznog tako i s knjigovodstvenog motrišta, na dopuštene i prekomjerne gubitke – manjkove na robi te zalihama koje se utvrđuju u godišnjem popisu fizičkih osoba – „dohodaša“ koji utvrđuju dohodak kao razliku primitaka i izdataka.
      Napominjemo da smo o navedenoj temi opširno pisali u časopisu RRiF, br. 11/15. – PRILOG, str. 31., te da na ovu temu, u odnosu na prethodnu godinu, nema promjena s motrišta dohotka i PDV-a. U nastavku se ipak daje podsjetnik na obveze u vezi s godišnjim popisom koje trebaju provesti samostalne obrtničke djelatnosti.

1. Uvod
2. Odluke o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara i loma primjenjuju obrtničke djelatnosti
3. Što se popisuje u obrtničkim djelatnostima
4. Kako treba postupati s utvrđenim viškovima i manjkovima kod „dohodaša“
5. Primjer evidentiranja utvrđenih viškova i manjkova u poslovnim knjigama „dohodaša“
6. Zaključak

Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost