Radni odnos i kanonski mandat u RH – u povodu jedne presude europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2016
Članak:
Radni odnos i kanonski mandat u RH – u povodu jedne presude europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu
Stranica:
17.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

      Početkom listopada 2016. godine Europski je sud za ljudska prava u Strassbourgu objavio presudu u predmetu Travaš protiv Hrvatske koja se odnosi na pitanje kanonskoga mandata u RH te njegove dodjele i opoziva, što je materija od neposredne važnosti za radnopravni status vjeroučitelja (kojih je tada bilo zaposleno oko 2337 – imali su kanonski mandat dijecezanskog biskupa).
      U povodu donošenja te presude u ovome se članku analizira pojam radnog odnosa i kanonskog mandata u RH i usporednim europskim pravnim poredcima te se sagledava njezina važnost i u kontekstu određene autonomije koju vjerske zajednice općenito (pa tako i Katolička Crkva) imaju u civilnom sustavu RH, ali i u drugim europskim zemljama.
      Sva su ta pitanja od posebne važnosti jer neposredno i posredno zahvaćaju veliki broj radnika, kako u javnim školama tako i u crkvenim pravnim osobama.

1. Uvod
2. Utjecaj vjerske zajednice na radnopravni odnos vjeroučitelja u RH
3. Kanonski mandat
4. Kanonski mandat u RH i presuda Europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu u predmetu Travaš protiv Hrvatske
5. Važnost, učinci i dalekosežnije značenje presude u predmetu Travaš protiv Hrvatske
6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo