Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Stranica:
30.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

1. Porezna stopa
2. Porezne olakšice i oslobođenja
3. Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu – novost za male porezne obveznike
4. Povećanje porezne osnovice za porezno nepriznate troškove reprezentacije i osobnih automobila
5. Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca - primjena već kod prijave poreza na dobitak za 2016. godinu
6. Za banke: otpis teško naplativih i nenaplativih plasmana
7. Sporazumi o transfernim cijenama
8. Utvrđivanje predujma poreza na dobitak za 2017. godinu
9. Mogućnost paušalnog oporezivanja za neprofitne organizacije 

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi