Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca s računovodstvenog i poreznog motrišta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca s računovodstvenog i poreznog motrišta
Stranica:
66.
Autor/i:
Ivan PETARČIĆ , bacc. oec.
Sažetak:

      Računovodstveni standardi zahtijevaju fer prezentiranje financijskih izvještaja. Kada je riječ o potraživanja od kupaca da bi se ti zahtjevi standarda zadovoljili, potrebno je potraživanjima na datum bilance procjenjivati te na temelju procjene neka vrijednosno uskladiti, pa čak i otpisati. Naravno, i porezni propisi postavljaju određene uvjete koje treba zadovoljiti da bi vrijednosno usklađenje ili otpis potraživanja od kupaca bio porezno priznat. O svim tim zahtjevima standarda i poreznim uvjetima pročitajte u nastavku članka.

1. Zahtjevi standarda
2. Računovodstveni i porezni položaj vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca
3. Računovodstveni i porezni položaj otpisa potraživanja od kupaca
4. Novosti iz Nacrta prijedloga Zakona
5. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #Računovodstvo