Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih osoba nastalih tijekom 2016. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih osoba nastalih tijekom 2016. godine
Stranica:
236.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Kapitalni dobitak predstavlja razliku prodajne i nabavne vrijednosti financijske imovine, a u skladu s time porez na kapitalne dobitke predstavlja porez koji treba podmiriti na razliku vrijednosti imovine. Kako su promjene propisa nastupile s početkom 2016. godine, u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je stečena, ali i otuđena tijekom ove porezne godine. U ovom članku objašnjavamo postupak utvrđivanja kapitalnih dobitaka fizičkih osoba koji nastaju po osnovi prodaje udjela i dionica.

1. Koji se primitci smatraju kapitalnim dobitkom fizičkih osoba
2. Oporezivanje kapitalnih primitaka nastalih s osnove prodaje dionica
3. Kapitalni primitci s osnove prodaja udjela
4. Kada je otuđenje financijske imovine neoporezivo
5. Otuđenje financijske imovine stečene darovanjem između srodnika
6. Financijska imovina stečena darovanjem članu uprave
7. Kada se financijska imovina daruje osobama koje nisu srodnici

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #Porezi