Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Stranica:
274.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

      Osobe koje obavljaju djelatnost obrta, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih zanimanja koji, u pravilu, utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga, mogu dragovoljno ili su, pod određenim uvjetima, obvezni promijeniti način oporezivanja te umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobitak i u skladu s time voditi poslovne knjige na temelju kojih utvrđuju dobitak. Bez obzira na to mijenjaju li način oporezivanja dragovoljno ili obvezno, promjena se obavlja na početku poreznog razdoblja (kalendarske godine). Prelazak na oporezivanje s dohotka na dobitak znači promijeniti i načelo utvrđivanja poslovnog rezultata s načela blagajne na obračunsko načelo, a što zahtijeva sastavljanje početne bilance i korekciju dobitka na kraju prve godine poslovanja u sustavu oporezivanja dobitka. Ovim člankom podsjećamo osobe koje obavljaju navedene djelatnosti što treba učiniti s početkom sljedeće godine ako mijenjaju način oporezivanja dragovoljno ili obvezno.

1. Uvodne napomene
2. Izuzimaju se neke osobe od obveze promjene načina oporezivanja
3. Uvjeti koji obvezuju poreznog obveznika za promjenu načina oporezivanja
4. Utvrđivanje propisanih uvjeta za promjenu načina oporezivanja
5. Utvrđivanje uvjeta za obvezan prelazak na oporezivanje porezom na dobitak kada se djelatnost obavlja u supoduzetništvu
6. kako treba sastaviti zahtjev za prelazak na oporezivanje dobitka
7. Može li poduzetnik fizička osoba, obveznik poreza na dohodak održati kontinuitet djelatnosti kao trgovačko društvo
8. Sastavljanje početne bilance
9. Obveza korekcije dobitka na kraju prve godine poslovanja i plaćanja poreza na dobitak
10. Početna bilanca ako je imovina manja od obveza
11. Može li porezni gubitak ostvaren u prethodnoj godini prema načelu blagajne smanjiti osnovicu poreza na dobitak u sljedećoj godini
12. Dragovoljni prelazak s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobitak
13. Obrtnici obveznici poreza na dobitak u socijalnom sustavu
14. Obveza plaćanja doprinosa fizičke osobe “dobitaša” koji obavlja djelatnost uz radni odnos

Hashtags:
#Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #SamostalnaDjelatnost