Obveza donošenja pravilnika o radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Obveza donošenja pravilnika o radu
Stranica:
288.
Autor/i:
Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

      Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14., dalje: ZR) daje poslodavcu ovlast i obvezu (kada zapošljava više od 20 radnika) da pod određenim zakonskim uvjetima uredi pravilnikom o radu (dalje: pravilnik) radne odnose i druga pitanja bitna za radnike zaposlene kod njega. Autor u članku navodi zakonske uvjete koje poslodavac ima obvezu ispuniti pri donošenju pravilnika, s posebnim naglaskom na plaću i naknadu plaće kao na obvezni sadržaj pravilnika.

1. Uvod
2. Pravilnik o radu kao izvor autonomnog prava
3. Plaća i naknada plaće kao obvezni sadržaj pravilnika
4. Opseg prava i obveza koji moraju biti propisani u pravilniku
5. Prava i obveze koje poslodavac ne može urediti pravilnikom
6. Obveza savjetovanja s radničkim vijećem i obveza objave pravilnika
7. Unaprijed određena svota naknade štete
8. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo