Sastavljanje 12. obrasca PDV za 2016. godinu – proračunske osobe

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2016
Članak:
Sastavljanje 12. obrasca PDV za 2016. godinu – proračunske osobe
Stranica:
37.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Za 2016. godinu porezni obveznik treba za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine provesti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. Za 2016. to znači da se obrazac PDV za prosinac 2016. treba predati do 20. siječnja 2017. godine i u njemu se trebaju provesti sva usklađenja i ispravci za 2016. godinu. Međutim, i proračunske osobe koje nisu obveznici PDV-a, odnosno nisu prešli prag isporuke u svoti od 230.000,00 kn, tzv. mali porezni obveznici, u određenim poreznim situacijama trebaju se registrirati za potrebe PDV-a. Za njih to znači da trebaju iskazati obvezu PDV-a, ali nemaju pravo na pretporez.
      Kako trebaju sastaviti obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine proračunske osobe, može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Temeljne odredbe u vezi s oporezivanjem
3. Pripreme za sastavljanje obrasca PDV za prosinac 2016. godine
4. Zaključivanje poreznih i računovodstvenih knjiga i evidencija
5. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi