O sukobu interesa državnih i lokalnih službenika

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2016
Članak:
O sukobu interesa državnih i lokalnih službenika
Stranica:
75.
Autor/i:
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:

      Sukob interesa državnih i lokalnih službenika uređen je posebnim zakonima. Njima ne samo da je uređeno kako se u tim okolnostima mora ponašati, što treba učiniti ako postoji mogućnost sukoba interesa nego se izvode i zaključci što mogu državni i lokalni službenici slobodno raditi uz svoj službenički posao.
      U ovom se članku daje osvrt na sporna pitanja iz prakse o sukobu interesa državnih i lokalnih službenika i odgovornost za povredu službene dužnosti.

1. Uvod
2. Zakonska regulativa o sukobu interesa
3. Sporna pitanja i odgovori iz prakse
4. Odgovornost zbog povrede službene dužnosti
5. Izvodi iz rješenja službeničkih sudova
6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo