Novosti u oporezivanju dohotka nakon 1. siječnja 2017. godine

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Novosti u oporezivanju dohotka nakon 1. siječnja 2017. godine
Stranica:
6.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      U okviru cjelovite porezne reforme mijenjaju se, dopunjuju i donose novi propisi prema kojima se uređuju izdatci fizičkih osoba s osnove javnih davanja iz svojih ostvarenih plaća i drugih zarada, a stupaju na snagu od 1. siječnja 2017. godine. Riječ je o Izmjeni i dopuni Zakona o doprinosima te novom Zakonu o porezu na dohodak. Budući da je temeljno načelo oporezivanja dohotka „načelo blagajne“, novi će se način oporezivanja dohotka primjenjivati na sve isplate plaća i ostalih primitaka nakon 1. siječnja bez obzira na to kada su primitci ostvareni.

1. Uvodne napomene
2. Oporezivanje plaća prema novim propisima
3. Oporezivanje mirovina
4. Oporezivanje drugog dohotka
5. Primitci koji podliježu godišnjem obračunu poreza na dohodak
6. Primitci koji se ne uključuju u godišnji obračun
7. Ostale značajnije novosti u oporezivanju dohotka

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi