Provedba poreznog nadzora u svjetlu prijedloga novih poreznih zakona

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Provedba poreznog nadzora u svjetlu prijedloga novih poreznih zakona
Stranica:
44.
Autor/i:
Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec
Sažetak:

      Autorica u ovom članku predstavlja prijedloge novih poreznih zakona u dijelu koji se na snazi, a koji uređuju navedenu problematiku. Autorica u članku navodi i Prijedlog Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, s konačnim prijedlogom Zakona u dijelu koji propisuje usporedni nadzor i nazočnost u službenim prostorijama i sudjelovanje u postupku po zahtjevu države članice koji čine osnovu provedbe zajedničkog nadzora.

1. Uvod
2. Prijedlog Zakona o Poreznoj upravi
3. Prijedlog OPZ-a
4. Prijedlog Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, s konačnim prijedlogom Zakona
5. Zaključak

Hashtags:
#OPZ, #Porezi