Unifikacija europskoga međunarodnog privatnog prava i izglednost za Europski zakonik o MPP-u

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Unifikacija europskoga međunarodnog privatnog prava i izglednost za Europski zakonik o MPP-u
Stranica:
62.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vilim BOUČEK
Sažetak:

      U ovom se članku analizira dosegnuti stupanj unifikacije MPP-a na području EU-a te pitanje opravdanosti i mogućnosti donošenja Europskog zakonika o MPP-u kojim bi se na području država članica cjelovito unificirao cjelokupan MPP. Iako povijesno poredbeno iskustvo MPP-a govori da su do sada sve takve regionalne unifikacije bile neuspješne kad je riječ o postavljenom cilju i očekivanim rezultatima, razlozi veće pravne sigurnosti i kvantificirani podatci anticipiranih troškova građana EU-a zbog izostanka unifikacije određenih dijelova MPP-a pokazuju opravdanost takvih želja i nastojanja. Autor na kraju ovoga članka pokušava odgovoriti i na pitanje: Može li sadašnji pravni okvir za donošenje pravnih akata europskog MPP-a izložen istodobnom djelovanju određneih silnica u EU-u omogućiti novu unifikacijsku i komunitarizacijsku razinu u kojoj bi predmetni zakonik bio nova gradivna tvar i katalizator daljnjeg eurointegracijskog procesa?

1. Uvod
2. Unifikacija EUMPP-a do 2016. godine
3. Okvirni troškovi građana EU-a zbog neunificiranih dijelova EUMPP-a
4. Predstoji li nova razina unifikacije EUMPP-a i mogućnost donošenja Zakonika o EUMPP-u
5. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU