Izmjene u oporezivanu samostalne djelatnosti u 2017. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Izmjene u oporezivanu samostalne djelatnosti u 2017. godini
Stranica:
39.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      Novim Zakonom o porezu na dohodak koji se primjenjuje od 1. siječnja 2017. godine propisane su i izmjene za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obrta i slobodnih zanimanja. Osim smanjivanja stopa poreza na dohodak na 24 % i 36 %, ovisno od visine porezne osnovice pri utvrđivanju konačnog rezultata poslovanja, izmijenjene zakonske odredbe odnose se i na povećanje praga za plaćanje poreza na dohodak u paušalnoj svoti, porezno priznate izdatke za reprezentaciju i reklamne predmete te uvećanje osobnog odbitka za dana darovanja. Iznimno, izmjene u vezi s 50 % porezno priznatih troškova za osobne automobile i druga prijevozna sredstva zaposlenih i rukovodnih osoba primjenjivat će se tek od 1. siječnja 2018. godine. Više o navedenome pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Izdatci za reklamne predmete obrtnika
3. Izdatci koji se djelomično priznaju u poslovne izdatke samostalnih djelatnosti
4. Utvrđivanje ostvarenog dohotka kao godišnjeg dohotka ili konačnog dohotka
5. Nove godišnje porezne stope
6. Zaključak

Hashtags:
#Obrtnici, #SamostalnaDjelatnost