Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017. godini
Stranica:
43.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

      U okviru porezne reforme od početka ove godine stupio je na snagu novi Zakona o porezu na dohodak te novi Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti. Kod paušalnog oporezivanja ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga osim knjige prometa, kao ni mogućnost podnošenja godišnje porezne prijave za ostvareni dohodak po toj osnovi. Po isteku kalendarske godine, konačna porezna obveza utvrđuje se prema iskazanom prometu na obrascu PO-SD, koji se dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije do 15. siječnja tekuće za prošlu godinu.
      Koji porezni obveznici mogu plaćati paušalni porez na dohodak u 2017. godini, kako se utvrđuje visina paušalnog poreza prema novim uvjetima te koje su obveze doprinosa propisane za paušaliste po osnovi samostalne djelatnosti ili druge djelatnosti uz radni odnos, može se pročitati u nastavku.

1. Uvod
2. Uvjeti za paušalno plaćanje poreza na dohodak u 2017. godini
3. Koje samostalne djelatnosti mogu plaćati paušalni porez
4. Obavljanje druge samostalne djelatnosti uz djelatnost koja se paušalno oporezuje
5. Rok za podnošenje prijave za paušalno oporezivanje
6. Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak
7. Poslovne knjige i obveza izdavanja računa
8. Obračun doprinosa za obvezna osiguranja
9. Zaključak

Hashtags:
#Obrtnici, #Paušalci, #SamostalnaDjelatnost