Obveze poslodavca u vezi s uplaćenim premijama za dobrovoljno mirovinsko osiguranje u 2016. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2017
Članak:
Obveze poslodavca u vezi s uplaćenim premijama za dobrovoljno mirovinsko osiguranje u 2016. godini
Stranica:
277.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi