RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovome se članku daje osvrt na sudsku praksu kojom se odlučuje o izvanrednom otkazu ugovora o radu poslodavca.
      O navedenome podrobnije u nastavku članka, s napomenom da je navedena sudska praksa aktualna i u primjeni Zakona o radu koji je na snazi.

1. Uvod
2. Pronevjera novca sindikalne podružnice
3. Okolnost da radnik u ugovorenom roku od 12 mjeseci nije položio stručni ispit osobito je važna činjenica koja opravdava izvanredni otkaz
4. Sudjelovanje radnika u nezakonitoj obustavi rada

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)