RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovome se članku daje osvrt na sudsku praksu kojom Vrhovni sud Republike Hrvatske (VSRH) odlučuje o izvanrednom otkazu ugovora o radu poslodavca.
      O svemu tome u nastavku, kroz prikaz obrazloženja odluka VSRH-a čije su odluke aktualne i u primjeni Zakona o radu koji je sada na snazi.

1. Uvod
2. Propust upravitelja koji ima značenje osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa
3. Slanje na naplatu čeka kao osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa
4. Odbijanje sklapanja posebnog ugovora o specijalizaciji kao osobito važna činjenica za otkazivanje ugovora o radu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)