RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Izmjenom propisa o PDV-u, od 1. siječnja 2017. godine, porezna je reforma u Republici Hrvatskoj donijela promjene i u oporezivanje ugostiteljskih usluga. Najvažnija je promjena stope PDV-a s 13 % na 25 % koja se odnosi na ugostiteljsku uslugu – posluživanje hrane i pića u svim vrstama ugostiteljskih objekata. Pritom se stopa PDV-a nije promijenila na pruženu uslugu smještaja koja se i nadalje oporezuje stopom PDV-a od 13 %. Međutim, usluga smještaja može se pružati izravno gostima ili putem turističke agencije, o čemu ovisi i porezni položaj pružene usluge. Za određivanje poreznog položaja najvažnije je da se pri sklapanju ugovora između komercijalnoga ugostiteljskog objekta i agencije točno navedu usluge koje će se obavljati, smještaj ili najam te da se navede jasna odredba o tome u čije ime i za čiji račun agencija posluje, jer upravo o tome ovisi i porezni položaj navedene usluge, odnosno obvezu primjene posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija. Opširnije o tome može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Oporezivanje ugostiteljske usluge
3. Oporezivanje usluge smještaja
4. Primjena posebnog postupka oporezivanja putničkih agencija
5. Primjena posebnog postupka za aranžmane u Republici Hrvatskoj
6. Primjena posebnog postupka za aranžmane u Europskoj Uniji – tuđe usluge poreznih obveznika iz EU-a
7. Primjena posebnog postupka za aranžmane u Europskoj Uniji – vlastite i tuđe usluge
8. Porezni položaj usluga putničke agencije – posrednika
9. Oporezivanje aranžmana izvan EU-a – treće zemlje
10. Oporezivanje usluge smještaja u plovnim objektima nautičkog turizma
11. Porezni položaj prodaje tuzemnih i međunarodnih zrakoplovnih karata
12. Oporezivanje usluge organizacije kongresa
13. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)