Sezonsko zapošljavanje – aktualnosti i motrište obveznih osiguranja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Sezonsko zapošljavanje – aktualnosti i motrište obveznih osiguranja
Stranica:
193.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Sezonsko zapošljavanje, koje je kao poseban oblik zapošljavanja uređeno samim Zakonom o radu, dolazi od izražaja u stanovitom dijelu godine, zbog različitog opsega i intenziteta poslovanja. Tada s povećanim opsegom i intenzitetom poslova istodobno raste i potreba poslodavca za većim brojem radnika.
      S tim ciljem poslodavci mogu s radnicima sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme ili ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, o čemu, sa statusnog te motrišta obveznih osiguranja, pišemo u nastavku članka.

1. Uvod
2. Ugovorni temelj rada u sezoni
3. Prijava radnika na produljeno mirovinsko osiguranje i zdravstveno osiguranje nakon prestanka ugovora na određeno vrijeme nakon završetka sezone

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo