RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U praksi sve češće dolazi do situacija kada trgovačko društvo zbog određene statusne promjene ili određenoga pravnog posla prestaje postojati te se ugovori o radu prenose na novo trgovačko društvo. Autor stoga u članku objašnjava pojam statusne promijene, pojam pravnog posla, koja prava imaju radnici prilikom prenošenja ugovora o radu, koje obveze poslodavac na kojeg su preneseni ugovori o radu ima prema radnicima koje je preuzeo, koje obveze ima „stari“ poslodavac, kakva je sudbina radničkog vijeća te što u slučaju prenošenja ugovora kod otvaranja stečajnog postupka.

1. Uvod
2. Pojam poduzeća ili gospodarske djelatnosti
3. Statusna promjena i pravni posao
4. Primjena instituta prijenosa ugovora o radu
5. Stečajni postupak i prenošenje ugovora o radu
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)