Prestanak ugovora o radu na temelju ponude jedne od strana ugovora o radu za sporazumni prestanak

Časopis: Pravo i porezi - 10.2017
Članak:
Prestanak ugovora o radu na temelju ponude jedne od strana ugovora o radu za sporazumni prestanak
Stranica:
60.
Autor/i:
Mr. sc. Iris GOVIĆ PENIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      Autorica u ovome članku, kroz recentne odluke sudova (koje su navedene), na zanimljiv, detaljan i transparentna način skreće pozornost na to kako se razrješavaju problemi vezani uz sam sporazum o prestanku ugovora o radu te njegovo nesklapanje u pisanom obliku.

1. Uvod
2. Sporazum kao formalni pravni posao
3. Učinci ponude za sklapanje sporazuma o prestanku ugovora o radu
4. Obvezanost ponuditelja ponudom, trenutak prihvata ponude, odbijanje te povlačenje ponude
5. Konvalidacija usmenog (neformalnog) sporazuma o prestanku ugovora o radu
6. Nepostizanje sporazuma odnosno neizvršavanje sporazuma
7. Posljedice ponude na tijek radnog odnosa
8. Otkaz ugovora o radu nakon postignutog sporazuma o prestanku ugovora o radu
9. Poništenje sporazuma zbog mana volje

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo